Vælg selv din nye vej nu
 

Hvad kan man bruge hypnoterapi til?

Nogle af de ting man kan bruge hypnoterapi til er:
 
• Ændre følelsesmæssige problemer som f.eks. angst, depression, vrede, svigt og jalousi
 
• Ændre uhensigtsmæssige vaner (f.eks. vægttab og rygning)
 
• Mindske kronisk smerte
 
• Regression
 
• Stress/afslapning
 
• Forbedre relationer/forhold
 
• Nå sine mål
 
• Præstationsangst, eksamensangst, fobier, broangst og flyskræk

Hypnose

 
Hvad er hypnose?

Hypnose har været kendt og brugt i flere tusinde år. De gamle grækere og ægyptere brugte trancetilstande som redskab til at løse menneskelige problemstillinger af fysisk eller psykisk karakter.

Den moderne hypnoseform startede med den østrigske læge, Anton Mesmer, i 1780′erne. Dengang kaldtes det for magnetisme eller mesmerisme. I 1843 skrev den skotske læge James Braid en bog, hvor ordet hypnose blev anvendt første gang.

I dag ved man, som bekendt, at sindet (det ubevidste) har en betydningsfuld indflydelse på vores fysiske og psykiske liv. At vores ubevidste sind ikke kan bearbejdes i almindelig ”vågen” tilstand, men i trance. Derfor er brugen af hypnose vokset hastigt og blevet et af de mest dominerende terapeutiske værktøjer. Hypnose er ikke begrænset til et bestemt område, men kan bruges til alt, hvor sindet spiller en rolle.

Hypnose er en trancetilstand, en ændret bevidsthedstilstand. Vi kender alle til naturlige trancetilstande fra dagdrømmerier og andre oplevelser, hvor vi har været ”væk” og ind i drømmenes verden i positiv forstand. I trancetilstand er det ubevidste sind mere åbent over for positive suggestioner samt mere virkningsfuldt for forandringsmuligheder, hvilket gør hypnose til en meget effektiv metode. Hypnose er en blid og sikker måde, når vi skal nå ind til vores ubevidste ressourcer. Herigennem får den enkelte mulighed for at frigøre negative belastninger eller uhensigtsmæssig livsførelse.

Hvad er godt ved hypnose?

Det store privilegium ved hypnose er, som nævnt, at det kan bruges på stort set alle problemer og alle områder af livet. Når man arbejder terapeutisk med hypnose, siger vi, at problemet findes i det bevidste sind og løsningen findes i det ubevidste. Det bevidste sind får ikke mange chancer for at gribe forstyrrende ind i processen, som vi kender det fra ”vågen tilstand”, hvor vi som oftest ligger en masse forhindringer i vejen for os selv, fx ift. at realisere vores drømme eller at lave om på dårlige vaner mm. Set i dette perspektiv er hypnose et uvurderligt terapeutisk redskab.

NLP

 
Hvad er NLP?
 
NLP er en moderne psykologi, der rummer megen effektiv og anvendelig viden om kommunikation samt en lang række stærke terapeutiske værktøjer til forandring. Forkortelsen NLP står for Neuro-Lingvistisk Psykologi. Navnet henviser til kommunikation og psykologi. I NLP er noget af det første man lærer, forskellige forudsætninger, som er hensigtsmæssige, når man kommunikerer med andre mennesker og sig selv.
Herunder er nogle af disse forudsætninger:

1. Vi har hver vores model af verden:
2. Respekt for andres model af verden
3. Der er en positiv hensigt bag enhver adfærd.
4. Mennesker gør det så godt de kan ud fra de forudsætninger, de har.
5. Mennesker har alle de ressourcer, de har brug for til at nå deres mål.

Eksempler på Terapiteknikker i NLP - (der findes mange flere)
Traume-fobikuren: Meget effektiv ved fobier og traumer
Ankring: Giver adgang til styrker og ressourcer
Tidslinieregression: Effektiv oprydning i følelser og overbevisninger
Del-integration: Opløser indre konflikter
Stavestrategi: Hvordan man bedst lærer at stave
Kreativitetsstrategi: Hvordan man får ideer og realiserer dem
osv.

Udover viden om kommunikation og coaching samt terapeutiske teknikker er der i NLP også udviklet teknikker inden for bl.a. undervisning, ledelse, sundhedsområdet mm.

 

MentalFokus

 
Hvorfor vælge Klinikken MentalFokus?
 
 I sjælen bor vores sande identitet, det er det vi stræber efter at blive. Der hvor vi kan sige "jeg er". Sjælen indeholder alle de evner og kvaliteter, som vi er født med og som vi har til rådighed i vores liv. Den indeholder kun stærke sider, som f.eks. lederevner, balance, kærlighed, generøsitet, upartiskhed, visdom, intuition, ærlighed osv. Vi fødes altså ganske uskyldige. Alle de negative sider findes i astral og mentallegemet og er noget vi selv skaber i løbet af livet (eventuelt med vore forældres hjælp).
 
Det er derfor at du med hypnose hos MentalFokus kan komme af med alle de tillærte negative mønstre. Få dit selvværd og selvtillid tilbage. Vi benytter alle de ressourcer du har med dig og giver dig dem du mangler.
 
Når du er i kontakt med sjælen er du i balance med dig selv, og vil udstråle glæde og harmoni til dine omgivelser. Ingen problemer er store og uoverskuelige og du føler dig opløftet og kærlig. Du har styrken til at gøre det nødvendige i enhver situation.
MentalFokus v/ Anette Agerup | CVR: 34399441 | Brünnichesvej 7, 3100 Hornbæk  | Tlf.: 61147886 | mentalfokus@gmail.com